Varme

Hvad er et centralvarmeanlæg?

Enhver bolig har en varmekilde, som er det element, der forsyner boligens radiatorer eller gulvvarme. Samlet omtales det som et centralvarmeanlæg.

Varmekilden i et centralvarmeanlæg har siden 1950erne typisk været oliekedler. Helt frem til oliekrisen op igennem 1970erne har det været danskernes fortrukne opvarmningsform.

Senere kom el-varmen til i form af elradiatorer, da fyringsolieprisens himmelflugt gjorde, at vi måtte tænke alternativt.

31 24 98 89

Udvikling i opvarmning

I 1980’erne begyndte det danske naturgasnet en voldsom udvikling og danskerne konverterede i stor stil til den noget billigere og mindre forurenende opvarmning: naturgas.

Da naturgaspriserne følger de andre energipriser begyndte fællesskabet at blomstre.

I 1990erne begyndte der for alvor i provinsbyerne at blive udviklet større og mindre fjernvarmeværker. De fik dog en blandet modtagelse, da transportvarmetabet af den varme, der blev sendt ud til boligejerne var meget forskellig. Derfor kunne det kun betale sig nogle steder og typisk i de større byer at skifte til disse fælles varmekilder.

Dette har betydet, at jordvarmeanlægget i dag er det mest driftøkonomisk, grønne centralvarmeanlæg inden for traditionelle varmekilder tæt forfulgt af luft til vand-varmepumper.

 Miljøvenlige opvarmningsformer

Det var først i det nye årtusinde, at vi begyndt at tænke over, hvad alle disse fossile brændstoffer gjorde ved vores jord og da klimaforandringerne begyndte at have konsekvenser, åbnede vi øjnene for de meget mere miljøvenlige opvarmningsformer.

En gammelt kendt varmekilde som jordvarmeanlæg, som er drevet af strøm, blev nu for alvor videre udviklet og optimeret, så det både kunne levere mere varme og forbruge mindre strøm.

Tilskudsmuligheder

Staten har gennem de seneste år valgt at belønne boligejere i form af tilskud og afgiftsnedsættelser på drift (køb af drift strøm) for at fremme en grønnere udvikling.

Læs mere om mulighed for tilskud.

Alternativ Varme har specialiseret sig særligt i alternative varmekilder og andre former for energirenovering. Vi sidder klar til at hjælpe med at installere jeres nye anlæg, uanset om det drejer sig om jordvarme, luft-til-vand-varmepumpe, luft-til-luft-varmepumpe eller solvarme.

Kontakt os i dag

Er du i tvivl om, hvilken varmekilde der er bedst til jeres bolig? Du kan være sikker på, at vi får installeret den helt rigtigt løsning i dit hjem.

Du er velkommen til at ringe til os på 31 24 98 89 eller skrive via mail til info@alternativvarme.dk, så vi kan hjælpe dig med råd og vejledning.